Mina sidor

Felanmälan

Beskriv ditt ärende eller dina synpunkter så återkopplar vi med eventuell åtgärdsplan och tidsram.

Namn på den person som står på hyresavtalet.
Exempelvis: 001-199
Jag godkänner att EBA går in med huvudnyckel om hyresgästen inte är hemma vid överenskommen tidpunkt för åtgärd.(Required)