Mina sidor

Felanmälan

Beskriv ditt ärende eller dina synpunkter så återkopplar vi med åtgärdsplan och tidsram. Felanmälan via telefon: 010-353 18 35 (vardagar kl. 08:00-12:00). Akuta ärenden – ring vårt journummer: 070-54 83 759. Upplåsning med huvudnyckel kostar 500 kr (vardagar kl. 07:00-16:00). Övrig tid 1500 kr.

Namn på den person som står på hyresavtalet.
Exempelvis: 001-199
Jag godkänner att EBA går in med huvudnyckel om hyresgästen inte är hemma vid överenskommen tidpunkt för åtgärd.(Required)