Mina sidor

Policy

GDPR

Emmaboda Bostads AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd (”Dataskyddsreglerna”). Integritetspolicyn beskriver när, hur och varför vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd (”Dataskyddsreglerna”).

Emmaboda Bostads AB behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål. Behandlingen sker för att vi ska kunna:(i) tillhandahålla våra tjänster till dig eller det företag eller organisation du företräder eller arbetar på uppdrag av;(ii) möjliggöra allmän kundvård (kvalitetsarbete, statistik, marknads- och kundanalys samt affärs- och metodutveckling) support och kundservice, t.ex. när du kontaktar oss via e-post, telefon eller i samband med användande av våra tjänster;(iii) informera om och marknadsföra våra tjänster och vår verksamhet genom bland annat publicering av kundreferenser och annat material på Webbplatsen, presentationsmaterial som framförs vid event eller via broschyrer;(iv) lämna information om uppdateringar av tjänster, event och nyheter, och rikta marknadsföring via post, e-post eller telefon avseende vår verksamhet och våra tjänster;(iv) förhindra bedrägerier samt utföra riskhantering; och(iv) följa tillämplig lagstiftning.

Vi samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för ändamål som framgår av denna punkt 4. Vilka Personuppgifter vi samlar in om dig beror bland annat på (i) hur du är i kontakt med oss, och (ii) vilken av våra tjänster vi tillhandahåller till dig eller det företag eller organisation du företräder eller arbetar för.Utöver de personuppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in vid tillhandahållandet av våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från tredje part. Dessa tredje parter varierar från tid till annan men inkluderar bland annat kreditvärderingsinstitut eller banker varifrån vi får uppgifter om kreditvärdighet eller uppgifter för att göra kontroller för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

När du blir ombedd att lämna personuppgifter till oss, kan du välja att inte göra detta. För det fall du väljer att inte lämna personuppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en viss tjänst, kan det leda till att vi inte kan tillhandahålla våra tjänster och du kommer då att informeras om detta.Vidare samlar vi in personuppgifter genom att använda cookies (små textfiler som sparas på din enhet) på webbplatsen. Det gör vi för att webbplatsen och våra onlinetjänster ska fungera så bra som möjligt och ge dig en bra kundupplevelse. 

Cookies

Vi använder oss av cookies på Webbplatsen. Cookies används bland annat för att du ska kunna spara personliga inställningar på webbplatsen. Cookies används också för att vi ska kunna samla in besöksstatistik och analysera vad som behöver ändras på webbplatsen.IP-nummer och cookies ID kan vara personuppgifter och du har därför rätt att veta hur vi använder uppgifterna samt hur du kan begränsa användningen.För att förstå hur webbplatsen används och skaffa underlag för vårt förbättringsarbete samlar vi in statistik om varje besök via statistikverktyget Google Analytics. Uppgifterna innehåller till exempel data om cookies ID, IP-nummer, webbläsare och vilka sidor som blir besökta och sparas i 26 månader.
Mer specifikt använder vi cookies för att identifiera om du är en återkommande besökare eller inte. Vi sparar det unika nummer som cookies i din webbläsare får (cookies-ID). IP-nummer används för att identifiera geografisk hemvist på våra besökare.Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av samt innehålla information om ditt namn och personnummer samt undertecknas av dig. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart vi kan. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. Kopian av dina personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits med dig. För att vi ska vara säkra på att det är rätt person som mottar Personuppgifterna kan vi komma att begära ytterligare information från dig.
Har du lämnat samtycke till Behandling av dina Personuppgifter bestämmer du själv om och när du vill återkalla ditt samtycke till den Behandling av Personuppgifter som du frivilligt samtyckt till. Det kan du göra genom att (i) kontakta oss eller (ii) följa länken i utskicken om samtycket avser utskick av marknadsföring och annat informationsmaterial.

Tillsyn och efterlevnad

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter har behandlats eller anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med Dataskyddsreglerna kan du i första hand kontakta oss. Du har också möjlighet att vända dig till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där du har din hemvist, din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks, för att lämna in ett klagomål. I Sverige är det Datainspektionen som för närvarande är tillsynsmyndighet. För mer information, se www.datainspektionen.se.

Emmaboda Bostads AB:s uthyrningspolicy

Uthyrningspolicyn ligger till grund för hur Emmaboda Bostads AB handlägger ärenden och förfrågningar gällande bostadssökande och andra kontraktsfrågor.

Sökande av lägenhet (inget kontrakt idag)

EBA:s kösystem är baserat på poäng som uteslutande utgår ifrån tid i bostadskön 1 dag= 1 köpoäng

Man kan ställa sig i kön från och med sin 18 årsdag.

För att erhålla ett erbjudande och lägenhet måste sökande aktivt anmäla intresse av lägenheter som publiceras på vår hemsida. Det går också bra att anmäla intresse genom personlig kontakt eller per telefon.

EBA har inget förturssystem, det är köpoäng som reglerar köplatsen och den som har flest poäng och kvalificerar sig som hyresgäst enligt nedanstående kriterier erhåller ett erbjudande om lägenhet.

För att erhålla en lägenhet hos EBA måste följande kriterier uppfyllas

  1. Inga betalningsanmärkningar
  2. Rimlig hushållsinkomst i förhållande till kommande hyra. Hyran bör inte överstiga 40 % av hushållets inkomst efter skatt. (accepterade underlag är arbetsgivarintyg, CSN-beslut, beslut gällande etableringsstöd, handikappsersättning eller försörjningsstöd, a-kassa.
  3. Ingen avhysning, misskötsel, dokumenterad konflikt eller skuld sedan tidigare hos EBA eller annan hyresvärd.

 Om ovanstående kriterier inte uppfylls kan EBA göra en bedömning utifrån nedanstående punkter. Det är EBA som avgör vilka punkter som är aktuella.

Sökande av lägenhet som har kontrakt och önskar byta

Övertagande av kontrakt

Andrahandsuthyrning

Måste godkännas Emmaboda Bostads AB. Förfrågan om andrahands uthyrningen ska ske skriftligt. EBA godkänner  andrahandsuthyrning vid studier på annan ort, tillfälligt arbete på annan ort, längre utlandsvistelse, hyresgäst ska provbo eller vårdas på sjukhus.

Uppsägning

Uppsägningstiden är 3 månader och räknas i hela kalendermånader

Exempel (om uppsägningen sker den 8:e september löper kontraktet ut den sista december).